sâmbătă, 14 aprilie 2012

Povestea calendarului evreilor       S-a întâmplat demult, atât de demult încât nimeni nu-şi mai aminteşte acele vremuri. Nu exista nimic nicăieri. Era doar un neant fără început şi fără sfârşit.  Dumnezeu domnea peste acest neant. Nu puteai să-l vezi,  să-l simţi,  să-l auzi sau să-l atingi. Şi apoi într-o zi, Dumnezeu s-a hotărât să creeze lumea. Şi totul s-a schimbat : erau lucruri de văzut, de mirosit, de auzit şi de pipăit.    Dumnezeu şi-a contemplat opera, dar nu i-a plăcut. A hotărât atunci să distrugă tot ce a construit şi să o ia de la început.A făcut asta de multe ori, fără să fie vreodată mulţumit. Apoi, ridicându-şi mâinile în aer, a creat la dreapta sa Cerul şi la stânga sa, Pământul. De data aceasta reuşise. Era cea mai bună dintre lumile create până atunci !  
        Dar Creaţia Sa era încă departe de final. Pământul era  gol, trist  şi sumbru,  acoperit de mări adânci şi munţi neprietenoşi. El suspina…  Într-un târziu se hotărî  să  vorbească cu Dumnezeu :
        - Doamne, tu m-ai abandonat.  Ai păstrat Cerul aproape de tine, dar pe mine m-ai alungat. Am rămas singur, cu pietre negre şi ape îngheţate, departe de tine !
        Dumnezeu fu mirat de vorbele Pământului şi căzu pe gânduri. Apoi spuse :
        - Pământule, departe de mine gândul de a te face să suferi. Şi cred că ştiu cum să te ajut. Peste puţin timp, vei vedea pe suprafaţa ta flori şi copaci, iarbă şi multe alte plante. Vei răspândi mii de parfumuri şi vei hrăni oamenii şi animalele. Vei auzi râsul copiilor lor şi le vei oferi adăpost.
        Datorită acestor vorbe, Pământul s-a liniştit.  Dumnezeu a creat apoi Soarele şi Luna. De la sosirea lor, lumea întreagă s-a umplut de lumină. Soarele şi Luna aveau aceeaşi mărime şi străluceau cu aceeaşi putere în acelaşi   timp. Aveau aceleaşi drepturi. Se alternau deasupra Pământului şi graţie veghei şi somnului lor, oamenii puteau să măsoare  scurgerea timpului pe Pământ.
        Totul ar fi fost  cum nu se poate de bine, dacă Luna ar fi fost mulţumită de soarta sa. Din nefericire, ea hotărî să se plângă Creatorului, aşa cum Pământul o făcuse înaintea sa. Era sigură că  dacă Dumnezeu ascultase ruga Pământului, o va asculta şi pe a sa:
        - Doamne, de ce Soarele luminează la fel ca mine ? Tu ne-ai dat aceeaşi putere şi aceeaşi mărime. Cum să ne deosebească oamenii ?
        Dumnezeu fu puţin surprins de vorbele Lunii şi rămase pe gânduri. După câteva clipe, o întrebă :
        - Şi ce vrei de la mine ?  Vrei cumva mai multă strălucire ?
        -Nu, răspunse Luna cu viclenie. Dar ar trebui ca tu să  mai iei un pic din lumina soarelui, căci oamenii nu au nevoie de atâta lumină.
        Dumnezeu s-a întristat. Pusese atâta dragoste în crearea acestei lumi şi iată că gelozia a apăruse deja. Se temea că dacă nu va găsi repede o soluţie, opera sa va fi distrusă. S-a întors către Lună şi i-a spus:
        - Ai dreptate, Lună. Nu poate fi egalitate între tine şi Soare. Am să transform o parte din tine în miliarde de stele şi strălucirea ta se va pierde în scânteierea lor . Şi  pentru că tu râvneşti la lumina Soarelui, vei primi   de acum înainte lumina de la el. Pentru că ai fost nedreaptă cu Pământul, vei rămâne în umbra lui de fiecare dată când el va trece pe lângă tine.
         Odată aceste cuvinte rostite, Luna începu să se micşoreze şi lumina sa păli. Stelele scânteiau. Pământul îi arunca umbra sa,  iar Soarele o învăluia într-o lumină palidă.  Luna începu să plângă şi între două suspine  spuse :
        - Iartă-mi orgoliul, Doamne ! Nu mă părăsi.
        Dumnezeu spuse:
        - Nu pot să-mi retrag cuvintele,  dar pot să-ţi acord cel puţin consolarea de a şti că niciodată stelele nu te vor abandona. Ele vor rămâne în suita ta şi Evreii vor număra după tine zilele, săptămânile şi lunile. Plecând de la stele, ei vor afla începutul şi sfârşitul fiecărei zile.
        De atunci,  stelele însoţesc Luna şi Evreii îşi potrivesc calendarul după ciclurile acesteia.  Ei îşi încep ziua  în momentul în care primele trei stele apar pe cer.  Atunci când faţa Lunii începe să crească, ei recită în lumina sa rugăciunea lor specială . Luna atinge apoi plinătatea sa şi iese  fericită din umbra pământului , uitând de vechea sa greşeală.

sursa: Le contes pour enfant du monde

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu