miercuri, 16 ianuarie 2013

Peştele căzut din cer

Se povesteşte că undeva în vechea Chină exista un copac bătrân al cărui trunchi, lovit de fulger, devenise găunos, iar când ploua acesta se umplea cu apă.
Într-o zi, în regiune veni un negustor de peşte. Când văzu borta din trunchi, i se păru amuzant să arunce înăuntru un peşte, apoi îşi văzu de drum.
Câteva zile mai târziu un tăietor de lemne zări peştele care părea căzut din cer.
- Miracol ! strigă el.
Şi toţi sătenii alergară să admire peştele-minune. Locul deveni faimos şi mai animat decât un bâlci.
Din toate împrejurimile soseau pelerini care depuneau ofrande şi ardeau tămâie în onoarea acestui peşte supranatural.
Dar iată că anul următor negustorul de peşte reveni în regiune. Când văzu urmările gestului său, râse de credulitatea sătenilor:
- Acest peşte nu are nimic magic. Eu însumi l-am pus în acest loc. Şi pentru că a crescut frumos, voi face din el prânzul meu.
Şi omul scoase peştele din scorbură şi îl fripse pe jăratic.
De atunci, locul îşi regăsi liniştea. Nimeni nu mai veni să aducă ofrande la rădăcina copacului găunos.
                                                                                            
                                                                                                                    poveste din China
sursa imaginii:                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu